Na tej stronie możesz znaleźć wiele przydatnych informacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Kontakty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 


Podatki


Państwowa Inspekcja Pracy

Rachunki bankowe

Rachunki do zapłaty zobowiązań budżetowych

Pozostałe

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatek dochodowy


Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą mogą wybrać formę opodatkowania, a za tym idzie również formę prowadzenia księgowości.

Podatek VAT

Obowiązek bycia czynnym podatnikiem VAT nie ma związku z wyborem formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej. W mojej praktyce zdarzało mi się usłyszeć "jestem na ryczałcie, więc nie jestem na vacie". Otóż ryczał w żaden sposób nie wyklucza bycia na vacie. Są to dwa oddzielne działy, które dotyczą owszem jednej działalności, ale należy je rozpatrywać osobno.

Analizując podatek VAT należy poruszyć kwestie dotycząc podmiotu oraz przedmiotu. 

Kasa fiskalna

Istotną kwestią przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez przedsiębiorcę. W przypadku gdy firma świadczy usługi lub dostarcza towary wyłącznie innym firmom (tzw. transakcje B2B) to oczywiście brak obowiązku posiadania kasy. Jednakże jeśli takie transakcje dostarczane są konsumentom, osobom fizycznym (tzw. B2C) należy przeanalizować obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Tak jak w przypadku podatku VAT należy rozważyć kwestię ze względu na podmiot i przedmiot. Ogólne zwolnienie z kasy fiskalnej wynosi 20.000,00 zł, ale np. sprzedaż sprzętu fotograficznego lub świadczenie usług fryzjerskich czy kosmetycznych zobowiązuje przedsiębiorcę do posiadania kasy przed rozpoczęciem sprzedaży. Kiedy należy posiadać kasę fiskalną można wyjaśnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - a art. 4 w szczególności wyjaśnia kogo nie obejmuje limit 20.000,00 zł.