Na tej stronie możesz znaleźć wiele przydatnych informacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Kontakty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 


Podatki


Państwowa Inspekcja Pracy

Rachunki bankowe

Rachunki do zapłaty zobowiązań budżetowych

Wyszukiwarki

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatek dochodowy


Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą mogą wybrać formę opodatkowania, a za tym idzie również formę prowadzenia księgowości.

Podatek VAT

Obowiązek bycia czynnym podatnikiem VAT nie ma związku z wyborem formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej. W mojej praktyce zdarzało mi się usłyszeć "jestem na ryczałcie, więc nie jestem na vacie". Otóż ryczał w żaden sposób nie wyklucza bycia na vacie. Są to dwa oddzielne działy, które dotyczą owszem jednej działalności, ale należy je rozpatrywać osobno.

Analizując podatek VAT należy poruszyć kwestie dotycząc podmiotu oraz przedmiotu. 

Kasa fiskalna

Istotną kwestią przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez przedsiębiorcę. W przypadku gdy firma świadczy usługi lub dostarcza towary wyłącznie innym firmom (tzw. transakcje B2B) to oczywiście brak obowiązku posiadania kasy. Jednakże jeśli takie transakcje dostarczane są konsumentom, osobom fizycznym (tzw. B2C) należy przeanalizować obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Tak jak w przypadku podatku VAT należy rozważyć kwestię ze względu na podmiot i przedmiot. Ogólne zwolnienie z kasy fiskalnej wynosi 20.000,00 zł, ale np. sprzedaż sprzętu fotograficznego lub świadczenie usług fryzjerskich czy kosmetycznych zobowiązuje przedsiębiorcę do posiadania kasy przed rozpoczęciem sprzedaży. Kiedy należy posiadać kasę fiskalną można wyjaśnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - a art. 4 w szczególności wyjaśnia kogo nie obejmuje limit 20.000,00 zł.

Limity i stawki 2024

Wynagrodzenie minimalne brutto

Pracownik etatowy

Od 01 stycznia do 30 czerwca                                  4242,00 zł

Od 01 lipca do 31 grudnia                                      4300,00 zł

 

Umowa zlecenie

Od 01 stycznia do 30 czerwca                                  27,70 zł/h 

Od 01 lipca do 31 grudnia                                       28,10 zł/h

 

Składki ZUS 2024

ZUS podstawowy

Składki na ubezpieczenie społeczne ze składką chorobową i Funduszem Pracy 1600,32 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszem Pracy bez składki chorobowej   1485,31 zł

 

Składki ZUS preferencyjne 1-6.2024/Mały ZUS Plus

Składki na ubezpieczenie społeczne ze składką chorobową                             402,65 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne bez składki chorobowej                           371,47 zł

 

Składki ZUS preferencyjne 7-12.2024

Składki na ubezpieczenie społeczne ze składką chorobową                             408,16 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne bez składki chorobowej                           376,55 zł

 

Minimalna składka zdrowotna (zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa)  381,78 zł

 

Składka zdrowotna na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Przychód do 60.000,00 zł                                                                                       419,46 zł

Przychód między 60.000,00 zł a 300.000,00 zł                                                    699,11 zł

Przychód ponad 300.000,00 zł                                                                                1258,39 zł

 

Składka zdrowotna wolne zawodne, twórcy, artyści, udziałowcy spółek           699,11 zł

 

Składka za osoby współpracujące                                                                        524,33 zł
 

Podatki

 

Jednorazowa amortyzacja standardowa                      10.000,00 zł

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis  230.000,00 zł

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych   100.000,00 zł

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych                    9.218.200,00 zł

Limit rozliczania według ryczałtu ewidencjonowanego 9.218.200,00 zł

Limit rozliczenia kwartalnego ryczałtu                      921,820,00 zł

Limit zwolnienia z VAT                                          200.000,00 zł

Mały podatnik VAT, CIT, PIT                                  9.218.000,00 zł

Kwota diety za krajową podróż służbową                  45,00 zł

Rozliczenia gotówkowe między przedsiębiorcami do   15.000,00 zł

Limit do kasy fiskalnej                                           20.000,00 zł

 

Dopuszczalne zadłużenie w składkach ZUS dla osób opłacających składkę na ubezpieczenie chorobowe

Od 01 stycznia do 30 czerwca                                  42,42 zł

Od 01 lipca do 31 grudnia                                       43,00 zł